ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

6η στην Ελλάδα η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης στις τουριστικές επιδόσεις

Η Περιφέρεια ΑΜΘ, κατάφερε την τελευταία δεκαετία, από πλευράς τουριστικών επιδόσεων, να είναι 6η στην Ελλάδα. Είναι μία εξαιρετική επίδοση εάν λάβουμε υπόψη ότι οι πρώτες πέντε είναι αυτές που έχουν τα 2 μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας, τουριστικούς πόρους παγκόσμιας αναγνώρισης όπως Ακρόπολη και όχι μόνο (Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και αυτές που έχουν τα παγκόσμιας αναγνώρισης ελληνικά νησιά ( Κρήτης, Ιόνιου, Νοτίου Αιγαίου), ενώ πίσω της σε επιδόσεις βρίσκονται περιφέρειες με εμβληματικά μνημεία και αξιοθέατα όπως η αρχαία Ολυμπία, τα Μετέωρα, οι Δελφοί κλπ.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εργάζεται ώστε να ανασυντάξει το τουριστικό δυναμικό της και να αξιοποιήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι μία δύσκολη προσπάθεια γιατί έχει να συνδυάσει και να προωθήσει πολλές διαφορετικές ενότητες του τουριστικού προϊόντος, με έντονη εποχικότητα και διαφορετικότητα μεταξύ τους αλλά και περιοχές με διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας να υποδεχθούν τουρίστες.

Παράλληλα όντας περιοχή με ποιοτικά αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και ιδιαίτερη τοπική γαστρονομία, η οποία δεν έχει μεταβληθεί σε τουριστική αλλά κρατάει τον παραδοσιακό χαρακτήρα της, αποτελεί παράδειγμα αυθεντικής Ελληνικής εμπειρίας για τον επισκέπτη, είτε Έλληνα είτε αλλοδαπό.

Συνεπώς η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έχει τουριστικούς πόρους, έχει τουριστική οικονομία, έχει το ανθρώπινο δυναμικό, έχει σημειώσει σημαντική άνοδο, έχει δυναμική περαιτέρω προόδου. Αυτό επιβεβαιώνεται και φέτος.

Η τουριστική πολιτική της περιφέρειας, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, με κρίσιμες αποφάσεις για τα επόμενα χρόνια που πρέπει να βασιστούν σε πρωτοποριακές ιδέες.

 • Η προβολή απαραίτητη, με έμφαση στα σύγχρονα μέσα και μεθόδους.
 • Η ενδυνάμωση των ισχυρών αλλά και η στήριξη των ανερχόμενων με διαφορετικά προγράμματα ανά περίοδο.
 • Η παρουσία σε εκθέσεις, παρουσιάσεις, συνέδρια με προετοιμασία με ειδικές στοχεύσεις συγκεκριμένων διαμορφωτών να ενδιαφερθούν για την ΑΜΘ. (ΨΝ)
 • Η δημιουργία εμβληματικών νέων σύγχρονων πόρων τουριστικού ενδιαφέροντος πχ θεματικών πάρκων ή έργα σύγχρονης τέχνης.
 • Η δημιουργία – βελτίωση υποδομών.
 • Η βελτίωση της εμπειρίας – διαβίωσης στα αστικά μας κέντρα (ΒΑΚ).
 • Η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων εγκατάστασης επιχειρήσεων στην ΑΜΘ.
 • Η υποστήριξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού.

Πρέπει παράλληλα να έχουμε υπόψη βασικές αρχές:

 1. Ο τουρισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί παντού.
  1. Η τοπική κοινωνία πρέπει να αντιληφθεί ότι ο ρόλος της στο να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για να είναι επιλογή για τους τουρίστες είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας.
  1. Οι δημόσιες επενδύσεις για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να ακολουθούν την ιδιωτική πρωτοβουλία και επενδύσεις και όχι το αντίστροφο .
  1. Η συνεργασία μεταξύ τοπικών και γειτονικών ομάδων και τομέων της οικονομίας απαραίτητη χωρίς περιορισμούς από όρια περιφερειακών ενοτήτων.

Η απόφαση τομή που έλαβε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος ώστε να υποστηρίξει όλα τα παραπάνω, να επιταχύνει και να κάνει αποτελεσματικότερη την σημαντική επένδυση που έχουν κάνει Περιφέρεια, λοιποί θεσμικοί αλλά κυρίως ο ιδιωτικός τομέας ήταν να δημιουργήσει τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης του Τουριστικού Προορισμού ΑΜΘ ( DMMO).

 • Θα τεθεί υπό τον Αναπτυξιακό Οργανισμό (Ευελιξία, οικονομικοί πόροι).
 • Θα έχει μέλη από όλη την ΠΑΜΘ και τους ιδιωτικούς οικονομικούς εταίρους.
 • Θα έχει επιτροπή ως ‘’δεξαμενή σκέψης και ιδεών’’ από πολίτες της ΠΑΜΘ που έχουν τη διάθεση αλλά και ξεχωρίζουν με την εν γένει προσφορά τους.
 • Θα ακολουθήσει το στρατηγικό σχεδιασμό της ΠΑΜΘ, θα τον διαμορφώσει όπου απαιτείται, θα θέσει τους στόχους, το πρόγραμμα και θα παρακολουθεί το αποτέλεσμα, συγχρόνως θα αναδιαμορφώνει όπου απαιτείται τις δράσεις.

Οι Περιφέρεια έχει διαθέσει τεράστιους πόρους με σημαντικά αποτελέσματα. Αυτή την επένδυση θα τη συνεχίσει με αποδοτικότερο τρόπο πλέον τα επόμενα χρόνια. Για πρώτη φορά η Περιφέρεια όχι μόνο ακούει αλλά δίνει αποφασιστικό ρόλο στους φορείς και τον ιδιωτικό τομέα. Για πρώτη φορά θα διαμορφώνουν την τουριστική πολιτική και τις δράσεις αλλά θα έχουν και το περιθώριο να διορθώσουν αστοχίες.

Αυτή η απόφαση άμεσης συνεργασίας και αποφασιστικού ρόλου, που έλαβε ο Χρήστος Μέτιος και ετοιμάζουμε το πλαίσιο εφαρμογής της, είναι που θα αναμορφώσει όλη την τουριστική πολιτική και θα δώσει στην μεγάλη επένδυση που κάνει η ΠΑΜΘ, φτερά ανάπτυξης με σύγχρονο, βιώσιμο και αποδοτικότερο τρόπο.

Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα αναδειχθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Για να το πετύχουμε, θέλουμε μαζί μας το σπουδαιότερο σύμμαχο που μπορούμε να έχουμε, την τοπική κοινωνία.

Ξάνθη 17 Ιουλίου 2023

Μιχάλης Αμοιρίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών ΑΜΘ

Πρόεδρος Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Τουριστικού Προορισμού ΑΜΘ

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος