ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐτέλεσεν σήμερον Πέμπτην, 24ην Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εἰς τό Δικαστικόν Μέγαρον Ροδόπης, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου δικαστικοῦ ἔτους.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν προσλαλιάν του εὐχαρίστησεν τούς δικαστικούς καί ἃπαντας τούς ἐργαζο-μένους «ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς θέμιδος» καί ἐπικαλέστηκεν τόν ἄνωθεν φωτισμόν καί τάς εὐχάς τοῦ προστάτου τῶν Νομικῶν Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, πρός ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς διακονίας τους.

 

Θρακική Αγορά

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος