ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγιασμός στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους

Τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐτέλεσεν σήμερον Πέμπτην, 24ην Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εἰς τό Δικαστικόν Μέγαρον Ροδόπης, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου δικαστικοῦ ἔτους.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν προσλαλιάν του εὐχαρίστησεν τούς δικαστικούς καί ἃπαντας τούς ἐργαζο-μένους «ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς θέμιδος» καί ἐπικαλέστηκεν τόν ἄνωθεν φωτισμόν καί τάς εὐχάς τοῦ προστάτου τῶν Νομικῶν Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, πρός ἀπρόσκοπτον συνέχισιν τῆς διακονίας τους.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος