ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγιασμός των εργασιών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής «Χρύσανθος Φιλιππίδης»

Τελέστηκε χθες Παρασκευὴ 1η Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7μ.μ., ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ.κ. Παντελεήμονα στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κομοτηνῆς «Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου» ὁ Ἁγιασμὸς τῶν ἐργασιῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς «Χρύσανθος Φιλιππίδης» γιὰ τὸ τρέχον ἀκαδημαϊκὸ ἔτος.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τὰ διπλώματα καὶ τὰ πτυχία στοὺς σπουδαστὲς ποὺ ὁλοκλήρωσαν μὲ ἐπιτυχία τὶς σπουδές τους κατὰ τὸν παρελθόντα Ἰούνιο (Δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἔλαβαν οἱ: Ἀναστάσιος Ράπτης, Κωνσταντῖνος Ράπτης, Νικόλαος Ράπτης καὶ Στυλιανὸς Κουμουλίδης, ἐνῷ Πτυχίο Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἔλαβε ὁ Ἐμμανουὴλ Χαλκιαδάκης). Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε σὲ ὅλους τοὺς ἱεροψάλτες, σπουδαστὲς καὶ μή, εὐλογημένη διακονία στὸ Ἱερὸ Ἀναλόγιο, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχει μεγάλη ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἐπακολούθησε, στὸν ἴδιο Ἱερὸ Ναό, βραδινὴ θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποία ἔψαλε γιὰ πρώτη φορά, ἐν χορῷ, τὸ σύνολο τῶν σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος