ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγή ημερομηνίας λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής

Λόγω της επίσημης αργίας ημέρα το Σάββατο 28-10-2023, μεταφέρεται η ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής στις 27-10-2023, ημέρα Παρασκευή.

Οι παραπάνω αλλαγές πραγματοποιούνται σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 29, του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2021,τεύχοςΑ’), και τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Κομοτηνής.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος