ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Αναδείχθηκαν οι νέες σχολικές Εφορείες των Μειονοτικών Σχολείων

Όπως είχε εξ αρχής ανακοινωθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών των Σχολικών Εφορειών των μειονοτικών σχολείων, θα διεξάγονταν μόλις οι υγειονομικές συνθήκες το επέτρεπαν, όταν δηλαδή θα αίρονταν τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας και θα επαναλειτουργούσαν τα σχολεία.

Μετά την πρόσφατη άρση της απαγόρευσης μετακινήσεων και με ανοιχτά πλέον σχολεία, διεξήχθησαν οι εκλογές το Σάββατο 22-05-2021.

Η διαδικασία των εκλογών έγινε με απόλυτη τάξη και με πιστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων και των σχετικών πρωτοκόλλων εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η κύρωση των αποτελεσμάτων και ο διορισμός των νέων μελών.

 

Κομοτηνή 24-05-2021

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος