ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανανέωσαν την συνεργασία τους οι Δήμος Κομοτηνής και «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.»

Νέα προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής» υπέγραψαν σήμερα, 29 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ.Γιάννης Γκαράνης και ο Πρόεδρος της «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» Αθανάσιος Λάπατας.

Μέσω αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, η οποία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την ωρίμανση, τη μελέτη, την εκτέλεση, την επίβλεψη, την παραλαβή και τη συντήρηση κάθε είδους τεχνικών έργων/μελετών/προμηθειών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους.

Άλλωστε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», υιοθετώντας τους καταστατικούς του σκοπούς για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ,  έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση των αναπτυξιακών τους στόχων.

Όπως εξήγησε στις δηλώσεις του ο κ.Λάπατας «η εταιρεία μας δεν στέκεται απλώς αρωγός των ΟΤΑ, αλλά έχει καταστεί χρήσιμος και απαραίτητος συνεργάτης, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε συνεργασία που ανανεώνεται, είναι για εμάς μία παρακαταθήκη που αποδεικνύει τον επαγγελματισμό μας και αποτελεί σημείο αναφοράς για νέες συνεργασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος