ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

«Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία»: ΓΙΑ ΑΝΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν είναι πρώτη φορά που ο πρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου της ΑΜΘ μας εκπλήσσει αρνητικά. Πέρα από την αδυναμία του να διαχειριστεί απλά ζητήματα λόγου και  χρόνου στις συνεδριάσεις, προέβη και στην έκδοση δελτίου τύπου διανέμοντας δήλωσή του με πολιτικό περιεχόμενο που δεν αρμόζει στην ιδιότητα προέδρου συλλογικού οργάνου λησμονώντας ότι είναι πρόεδρος ενός οργάνου και όχι της παράταξης που τον εξέλεξε και των συνεργατών της

Δυστυχώς η επιλογή του κου Παπαθεοδώρου ήταν μία ατυχής επιλογή, κι αυτό, γιατί ενάμισι χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τη θέση αυτή, πολιτικά, ως του άπειρου …δεξιού ψάλτη που αναμένει τις εντολές του …Ιερέα για την συνέχιση της λειτουργίας και δεν διστάζει να  θυσιάζει, κατ εξακολούθηση,  τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, να τροποποιεί μόνος του αποφάσεις (πχ υπόθεση ΤΕΡΝΑ) και προσπαθεί με απρεπείς για τη θέση του δηλώσεις να κερδίσει τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην τελευταία ανακοίνωσή του, εκτίθεται και πάλι (και εκθέτει και τον κο Περιφερειάρχη) θέτοντας ψευδοδιλήμματα και επιδιδόμενος σε ανακρίβειες που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.

Ειδικότερα επί της ουσίας της ανακοίνωσής του πρέπει να σημειώσουμε τα εξής:

Ναι, το έγγραφο του Υπουργείου δεν έχει ούτε το χαρακτήρα αποφάσεως, ούτε το νομικό χαρακτήρα εγκυκλίου. Έχει το χαρακτήρα υπόδειξης του τρόπου εκλογής της Διοίκησης στη ΔΕΣΜΟΣ με την αναλογική συμμετοχή των παρατάξεων. Συμμετοχή που θα απέτρεπε εκτροπές σαν αυτές που επιχειρήθηκαν και πυροδότησαν την ένταση ανάμεσα στα Επιμελητήρια και την παράταξη Μέτιου. Και που ενδεχομένως θα απέτρεπε και την αντικατάσταση διευθυντικών στελεχών με πρόσωπα, για τα οποία, το όνομα τους, εμπλέκεται σε υπό διερεύνηση υπόθεση, όπου βεβαιώθηκε η περαίωση εργασιών και η λειτουργία  ξενοδοχείου στην Κομοτηνή που ούτε αποπερατώθηκε, ούτε λειτουργεί μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο που υποδεικνύει το Υπουργείο έχουν οριστεί όλες οι διοικήσεις ανά την επικράτεια, ανάλογων επιχειρήσεων. Μέχρι συνεπώς να ανακληθεί το έγγραφο του Υπουργείου (άλλωστε τόσα και τόσα έχουν δει τα μάτια μας…) ο τρόπος αυτός ανάδειξης της Διοίκησης της ΔΕΣΜΟΣ είναι και ο μόνος που έχει υποδειχτεί από την Κεντρική Διοίκηση, αυτός της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019 που προβλέπει την αναλογική συμμετοχή των παρατάξεων.

Απέναντι στο έγγραφο αυτό ο κος Παπαθεοδώρου ομιλεί δήθεν περί ύπαρξης δύο «δικαστικών αποφάσεων» που δήθεν τον εμποδίζουν να ανακαλέσει την απόφαση ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΜΟΣ. Αυτό είναι ψευδές. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ψεύδεται εν γνώσει του ο κος Παπαθεοδώρου (διότι αν ψεύδεται εν αγνοία του τότε τα πράγματα είναι χειρότερα γι αυτόν). Ούτε η νομικά διάτρητη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.2839/2000 είναι «δικαστική απόφαση», ούτε η απόρριψη της αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής (ούτε καν απόφαση ασφαλιστικών μέτρων υφίσταται) ασκεί καμία επιρροή στην διοικητική δίκη που έχει διανοιχθεί με την δικαστική προσβολή της απόφασης της παραπάνω Επιτροπής. Δικαστική κρίση συνεπώς επί της ουσίας της υπόθεσης δεν υπάρχει, όπως  ψευδόμενος υποστηρίζει ο κος Παπαθεοδώρου.

Υπάρχει μια απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου αυτή της μονοπαραταξιακής εκλογής Διοίκησης στη ΔΕΣΜΟΣ, απόφαση που εκδόθηκε με την σύμπραξη των παρατάξεων Μέτιου, Σιμιτσή και Χρυσής Αυγής. Κι αυτή η απόφαση (σύμφωνα με την Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.2839/2000) εκδόθηκε «χωρίς να πάσχει ακυρότητας» εκ της μη εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ανατρέψει την απόφαση αυτή ακολουθώντας την υπόδειξη του Υπουργείου για την αναλογική συμμετοχή των παρατάξεων, που την προηγούμενη φορά ανέτρεψε η πολιτική σύμπραξη της Διοίκησης με τη Χρυσή Αυγή. Αρκεί να έχουν παρέλθει δύο μήνες από την προηγούμενη κρίση του.

Και υπάρχει νομική υποχρέωση και δέσμια αρμοδιότητα του Προέδρου να συγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο όταν αυτό ζητηθεί από την μειοψηφία. Σε περίπτωση άρνησής του δε, τότε είναι που διαπράττει παράβαση καθήκοντος. Ας το έχει υπόψη του…

Συνεπώς οι πομφόλυγες της δημοσιότητας του κου Παπαθεοδώρου, μας αφήνουν αδιάφορους. Όπως αδιάφορους μας αφήνει και η προσπάθεια «ανατροπής» του εγγράφου του Υπουργείου που επιχειρείται, όχι με νομικά επιχειρήματα, αλλά …αστειότητες που ευήκοα ώτα μπορούν να βρουν μόνο στο πλαίσιο κομματικών παρεμβάσεων.

Επί της ουσίας, ΟΦΕΙΛΕΙ να συγκαλέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλιώς θα πρέπει να υποστεί τις κατά νόμο συνέπειες της αρνητικής συμπεριφοράς του που συνιστούν – για άλλη μια φορά – θεσμική εκτροπή. Άλλωστε, η πρόταση που συνυπογράψαμε τρεις παρατάξεις για συζήτηση του θέματος, δεν σημαίνει ότι θα γίνει αποδεκτή από το σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η μισθοσυντήρητη πλειοψηφία του μπορεί να την απορρίψει…

ΥΓ.1 : Υπενθυμίζουμε σε περίπτωση που έχει «ξεχαστεί», την παρ. 3 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010. «Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει ο περιφερειάρχης, η οικονομική επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα αυτά προηγούνται, έναντι των λοιπών θεμάτων, στη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., να τεθεί σε αργία και, σε περίπτωση υποτροπής, να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234. Δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός αν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

ΥΓ.2: Δεν είναι τυχαίο ότι όσες φορές αναπληρώθηκε ο κος Παπαθεοδώρου στη θέση του Προέδρου, πανθομολογουμένως οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κύλησαν πολύ πιο ομαλά με μεγαλύτερη ταχύτητα και, κυρίως, σοβαρότητα.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος