ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημοπρατήθηκε το έργο επισκευής και συντήρησης του Συνεδριακού Κέντρου Σαπών

Στην επισκευή και συντήρηση του συνεδριακού κέντρου Σαπών, ενός κτιρίου που παρουσιάζει σημαντικές φθορές λόγω της εγκατάλειψης του από το έτος 2002, προχωρά ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, δημοπρατήθηκε το έργο με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 190.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οικοδομικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως είναι η αποκατάσταση φθορών σε βαφές και επιχρίσματα, η αντικατάσταση επενδύσεων οροφής, η στεγανοποίηση της οροφής, η αντικατάσταση ψευδοροφής, η επισκευή ηλεκτρολογικών στοιχείων και εργασίες αποκατάστασης και επισκευής μεμονωμένων στοιχείων των κτιρίων όπως κουφώματα, υδραυλικά, κλπ.. Περιλαμβάνει επίσης επεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου, όπως κατασκευή ραμπών ΑμεΑ και προστεγασμάτων στις εισόδους για τη βελτίωση λειτουργίας κτιρίου, κλπ.

Ο σκοπός αυτού του έργου είναι η αποκατάσταση των διαχρονικών φθορών του κτιρίου και η ανάδειξη όλων των χώρων του, προκειμένου να ωφεληθεί ο Δήμος και οι δημότες του. Με την επισκευή και συντήρηση του συνεδριακού κέντρου Σαπών, θα βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την καλύτερη χρήση αυτού που αποτελεί δημοτική περιουσία.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η περιοχή θα αποκτήσει και πάλι μία σημαντική υποδομή που στερείται επί πολλά χρόνια και η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κ.τ.λ..

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος