ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ την Παρασκευή 13/11 με τηλεδιάσκεψη

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε ειδική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  στις  13-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του  Οικονομικού  Έτους  2021».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος