ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έναρξη Β’ κατασκηνωτικής περιόδου των αγοριών στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τό μεσημέρι τῆς Δευτέρας, 17ης Ἰουλίου ἐ.ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς δεύτερης κατασκηνωτικῆς περιόδου αγοριῶν καί εὐχήθηκε σέ ὃλους καταλλήλως.

Στίς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως, δίδεται ἡ εὐκαιρία γιά ἐπικοινωνία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν νέα γενιά καί ἡ προσευχή, ἡ ἔπαρση τῆς Σημαίας, οἱ ἀθλοπαιδιές, τό θαλάσσιο μπάνιο, οἱ συναντήσεις ὁμάδων, ἐξασφαλίζουν μιά εὐχάριστη κοινωνική συμβίωση καί ὂμορφες ἀναμνήσεις.

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς γονεῖς πού ἐμπιστεύονται τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί τόνισε τήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά τῶν στελεχῶν καί ὁμαδαρχῶν που ἀποτελεῖ ἀξιομίμητο παράδειγμα.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος