ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 8ης Φεβρουαρίου 2021, ὁ  Ἀρχιπύραρχος Κωνσταντῖνος Κούκουρας, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε καί ἐπισήμως τήν Διοίκηση τῆς Περιφερειακῆς Πυροσβεστικῆς Διοίκησης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας & Θράκης, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο­λίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν νέο Διοικητή ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του καί τοῦ εὐχήθηκε τήν ἄνωθεν ἐνίσχυση, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖ ἐπάξια σὲ αὐτά.

Ἀκολούθως, ὁ κ. Διοικητής εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ὑποδοχή καὶ τὶς εὐχές του καί τὸν ἐνημέρωσε γιὰ διάφορα ὑπηρεσιακά ζητήματα.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος