ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΥΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Κατά τὴν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἐπισκέπτεται τὸ Γενικό Νοσοκομεῖο τῆς πόλεως καὶ εὔχεται στὸ Ἰατρικό, Νοσηλευτικό καὶ Διοικητικό Προσωπικό, καθώς καὶ στοὺς Νοσηλευομένους, ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ ὅλα τὰ Ἱδρύματα τῆς περιοχῆς μας.

Ἐφέτος, λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν δὲν καθίσταται δυνατή αὐτή ἡ ποιμαντική δραστηριότητα. Διὰ τοῦτο ἀπεστάλησαν σήμερα εὐλογίες καὶ εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου δι’ ἀναμνηστικῶν.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις εὔχεται εἰς τοὺς ἀσθενεῖς ταχείαν ἀνάρρωσιν, εἰς δὲ τὸ προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου καὶ τῶν Ἱδρυμάτων, ποὺ ὅλο αὐτό τὸ διάστημα τῆς πανδημίας προσφέρουν τὰ μέγιστα στὴ φροντίδα τῶν συνανθρώπων μας, θερμές εὐχαριστίες.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος