ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γενική συνέλευση διαιτητών καλαθοσφαίρισης Θράκης στις 14 Φεβρουαρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θράκης (Σ.Δ.Κ.Θ.) γνωρίζει στα μέλη του ότι, η προβλεπόμενη από το Καταστατικό του Συνδέσμου ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την  14η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, μέσω τηλεδιάσκεψης με το Cisco WebEx.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης θα είναι:

  1. Απολογισμός έργου και δραστηριοτήτων έτους 2020
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020 και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Προϋπολογισμός έτους 2021
  4. Δραστηριότητες έτους 2021
  5. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από τα μέλη (τα θέματα να υποβληθούν εγγράφως στο Σύνδεσμο έως 7-2-2021).

Τα παριστάμενα Μέλη πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει  άνευ άλλης πρόσκλησης την ίδια ημέρα , Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.00, μέσω τηλεδιάσκεψης με το Cisco WebEx και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, με τα παρόντα μέλη.

Η παρουσία των μελών είναι υποχρεωτική .(άρθρο 4 παρ.14 Εσωτερικού Κανονισμού Ο.Δ.Κ.Ε-άρθρο 7 παρ.1 Καταστατικού Ο.Δ.Κ.Ε.-άρθρο 4 παρ. 8 και άρθρο 14 παρ. 2 Εσωτερικού Κανονισμού Σ.Δ.Κ.Θ.-άρθρο 5 παρ. 4 Καταστατικού Σ.Δ.ΚΘ.).

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ. ΘΡΑΚΗΣ

-Ο-

Εκπρόσωπος Τύπου

Γεώργιος Παπαγεωργίου

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος