ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ : Ανακαίνιση Εικονοστασίων στη Νέα Σάντα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη προέβη στὴν ἀνακαίνιση τῶν δύο εἰκονοστασίων, ποὺ βρίσκονται στὴν εὑρύτερη περιοχή τῆς Νέας Σάντας.

Τὰ εἰκονοστάσια εἶχαν καταστραφεῖ διὰ πολλοστή φορά ἀπό ἀγνώστους, προκαλῶντας τὴν στενοχωρία καὶ τὴν πικρία τῶν κατοίκων τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς περιοχῆς.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐπισημαῖνει ὅτι ἐνέργειες τέτοιου εἴδους προσκρούουν στὸν σεβασμό τῆς ἐκκλησια­στικῆς καὶ πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς. Ὅλα τὰ ἱερά μνημεῖα, ἀνεξαρτήτως θρησκείας, πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται μὲ σεβασμό.

     

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος