ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Σήμερα Παρασκευή, 9-10-2020, ὁλοκληρώθηκε ἡ διαδικασία καταβολῆς τοῦ Βοηθήματος σὲ τρίτεκνες οἰκογένειες τῆς Μητροπόλεώς μας. Τὸ ποσὸν ποὺ ἀπαιτεῖται διὰ τὸ τρέχον ἔτος ἐξασφαλίστηκε μὲτά ἀπό εὐγενική χορηγία τοῦ κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Πολιτικοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας »ΑΙΓΕΑΣ», εἰς τὸν ὁποῖον ἡ Ἱερά Μητρόπολις εὐγνωμόνως ἐκφράζει ἐγκάρδιες καὶ εἰλικρινείς εὐχαριστίες.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος