ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Καραμανλής: Ποιος ο λόγος της επερχόμενης επίσκεψής του στην Αλεξανδρούπολη

Ï Ðñùèõðïõñãüò Êþóôáò ÊáñáìáíëÞò êÜíåé äçëþóåéò óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ó÷åôéêÜ ãéá ôçí ðñüôáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò ãéá ôçí Üñóç ôçò åðéôÞñçóçò ôçò ÅëëçíéêÞò Ïéêïíïìßáò , ÔåôÜñôç 16 ÌáÀïõ 2007.

Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί στις 10 Δεκεμβρίου ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, προκειμένου να παραστεί στην παρoυσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Μανώλη Κοττάκη “ΟΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ”.

 

(φωτο: ο συγγραφέας Μανώλης Κοττάκης και το βιβλίο του)

Άλλωστε στο βιβλίο αναφέρεται και η Αλεξανδρούπολη με τον γνωστό ελληνορωσικό αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη που ποτέ δεν υλοποιήθηκε αν και προγραμματίστηκε από την Κυβέρνηση του κ.Καραμανλή.

Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνουν εκτός του συγγραφέα Μανώλη Κοττάκη, ο Εβρίτης δημοσιογράφος Νίκος Μανδάνης που διετέλεσε συνεργάτης στο Μέγαρο Μαξίμου του Κώστα Καραμανλή και ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ θα παραστεί και ο εκδότης του βιβλίου Ηλίας Λιβάνης. 

Φυσικά η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, που πάντως έχει πλέον και σχέση με την Θράκη μιας και ανέλαβε Πρόεδρος της ΣΕΚΕ, της Συνεταιριστικής Οργάνωσης Καπνοπαραγωγών που βρίσκεται στην Ξάνθη, θα αποτελέσει ευκαιρία για παρουσία και πολλών θεσμικών εκπροσώπων της πολιτικής σκηνής της περιοχής μας και όχι μόνο.

Πηγή: evros-news.gr

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος