ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι τομείς και ειδικότητες του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής

Τους τομείς και Ειδικότητες του ανακοίνωσε το 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής για την επόμενη σχολική χρονιά.

Αυτές είναι, σύμφωνα με την ανάρτηση:

Α Τομέας Μηχανολογίας με ειδικότητες στην Γ τάξη

1  .Τεχνικός Οχημάτων

2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και  Κλιματισμού

3. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

4 .Τομέας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Β.   Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητες στην Γ τάξη 

1.   Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

2.    Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

Γ.    Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος  και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με ειδικότητες στην Γ τάξη

1.   Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Δ.   Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με  ειδικότητα στην Γ τάξη

1.   Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος