ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ολοήμερα σχολεία: Τι αλλάζει και πώς θα λειτουργήσουν

Τα ολοήμερα σχολεία σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας προβλέπει επέκταση των προγραμμάτων τους για να καλύψουν περισσότερους μαθητές μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην εφημερίδα Τα Νέα είπε ότι αναμένεται διεύρυνση των κριτηρίων επιλογής των παιδιών στα ολοήμερα σχολεία, ενώ έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια κοντά στο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ για το θέμα.

Στη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων προβλέπεται ότι μπορούν να εγγραφούν: Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτος ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/ κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στο ολοήμερο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ανά ημέρα ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματός του. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας καθώς και στον διευθυντή του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος περιοριστεί, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε περιοχής.

Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν οι γονείς του ζητήσουν τη διακοπή της φοίτησής του με γραπτή αίτησή τους ή όταν δεν επικαιροποιήσουν την εγγραφή των παιδιών τους, κατά το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το πρώτο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου.

Πηγή πληροφοριών: εφημερίδα Τα Νέα

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος