ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Παρά τις αντιδράσεις η κυβέρνηση προχωρά στην επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου

Παρά τη θύελλα των αντιδράσεων του συνόλου των φορέων και του λαού του Έβρου όπως όλα δείχνουν προχωρά το έργο της επέκτασης του ΚΤΥ Φυλακίου. Μετά την επίσκεψη Μηταράκη, άδικα μέχρι σήμερα οι τοπικοί φορείς αναμένουν απαντήσεις και προτάσεις.

Οι αρνητικές εξελίξεις, αντίθετες με τη θέληση της τοπικής κοινωνίας, επιβεβαιώνονται μέσα από την δημοσίευση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την ενοικίαση 33,5 στρεμμάτων προκειμένου να γίνει επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου.

Όπως έγινε γνωστό στην «Διαύγεια» ανακοινώθηκε η διάθεση ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εννιακόσιων δέκα επτά ευρώ (27.917,00 €) για «τη μίσθωση γεωτεμαχίων συνολικής έκτασης 33,50 στρεμμάτων για τις ανάγκες επέκτασης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας».

#PressGreece

#ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑΚΑΙΘΡΑΚΗ

 

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος