ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Περισσότερα από 100 ελάφια απελευθερώθηκαν στην οροσειρά της Ροδόπης

Το Ίδρυμα Rewilding Rhodopes απελευθέρωσε στη Ροδόπη 17 κόκκινα ελάφια και 96 ελάφια αγρανάπαυσης, ενώ βοήθησαν οι κρατικές μονάδες θηραμάτων στο χωριό Ζέντα, η πόλη Κρούμοβγκραντ και η Ένωση Κυνηγών και Αλιέων στη Βουλγαρία.

Τα ζώα παρακολουθούνται συνεχώς από την ομάδα του ιδρύματος Rewilding Rhodopes και τοπικούς συνεργάτες. Τα ζώα που έχουν επανεισαχθεί και εμπλουτιστεί δεν θα θηρεύονται για τουλάχιστον 5 χρόνια. Έως το τέλος Φεβρουαρίου άλλα 35 κόκκινα ελάφια θα μεταφερθούν και θα απελευθερωθούν σε κεντρικές περιοχές αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

«Στόχος μας είναι να αναβιώσουμε δύο από τα τρία είδη ελαφιών που ζουν στη Βουλγαρία σε όλη την Ανατολική Ροδόπη», δήλωσε ο Στέφαν Αβράμοφ, στέλεχος του Rewilding Rhodopes. Συνολικά, περισσότερα από 600 ελάφια αγρανάπαυσης και 50 κόκκινα ελάφια μεταφέρθηκαν στην Ανατολική Ροδόπη τα τελευταία 10 χρόνια, δημιουργώντας αρκετούς αυξανόμενους υποπληθυσμούς αυτών των δύο ειδών. Μερικές εκατοντάδες ζώα ακόμη αναμένεται να απελευθερωθούν στις περιοχές του Rewilding Rhodopes για να βοηθήσουν στην προώθηση της αποκατάστασης της φύσης στην οροσειρά της Ροδόπης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα επανεισαγωγής ελαφιών στη Βουλγαρία.

Τα υπολείμματα των νεκρών ελαφιών αγρανάπαυσης και κόκκινων ελαφιών αποτελούν σημαντική διατροφική βάση για τον απειλούμενο Ασπροπάρη, τον γύπα και τον μαύρο γύπα. Οι τοπικοί πληθυσμοί λύκων θηρεύουν τα ελάφια, γεγονός που ενισχύει τη διαθεσιμότητα των άγριων κουφαριών για τα απειλούμενα είδη γυπών της περιοχής.

Σε συνθήκες σχετικά χαμηλής πυκνότητας, τα ελάφια ελεύθερης περιαγωγής βοηθούν επίσης στη δημιουργία ανοιχτών οικοτόπων που μπορούν να βοηθήσουν ένα ευρύ φάσμα άλλων ειδών άγριας ζωής να αναπτυχθούν. Βόσκοντας στους θάμνους και στα δέντρα, τα ελάφια μαζί με άλλα φυτοφάγα ζώα συμβάλλουν στη διατήρηση του ψηφιδωτού του τοπίου της Ανατολικής Ροδόπης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την προστασία της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος