ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής για τον θάνατο του Τάσου Βαβατσικλή

Στην Κομοτηνή σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, που συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου του, Κλεοπάτρας Στογιαννίδου στο άκουσμα της θλιβερής αναγγελίας του θανάτου του πρώην Δημάρχου και επικεφαλής της παράταξης «ΞεΚΙΝΗΜΑ για την πόλη», Αναστάσιου Βαβατσικλή, εξέδωσε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα σε ένδειξη πένθους για τον θάνατό του και ελάχιστου φόρου τιμής προς το πρόσωπό του.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Οραματιστής, δημοκράτης, ιδεολόγος, έντιμος, ακούραστος και πάντα νέος στη σκέψη, ο Αναστάσιος Βαβατσικλής υπήρξε το μακροβιότερο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, υπηρετώντας με ήθος, αίσθημα ευθύνης και συνέπεια τον Δήμο Κομοτηνής για περισσότερο από 33 έτη από θέσεις ευθύνης με κορυφαία αυτήν του Δημάρχου και αφήνοντας πίσω του σπουδαία πολιτική παρακαταθήκη. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κομοτηνή συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία ανθρώπων, όπως ο εκλιπών, Τάσος Βαβατσικλής, όχι μόνο γιατί ήταν άριστος γνώστης των λειτουργιών του αλλά και γιατί επιχειρούσε από όποιο μετερίζι τον υπηρέτησε, ν’ αναβαθμίσει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, να στηρίξει τους κοινωνικά πιο αδύναμους, να δημιουργήσει μία πόλη ανοικτή και προσβάσιμη σε όλους, να φέρει την τέχνη και τον πολιτισμό κοντά στον καθένα. Ο Τάσος Βαβατσικλής θα έχει πάντα μια θέση στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και στις καρδιές μας, ενώ η στάση ζωής και το πολιτικό του ανάστημα θα αποτελούν παράδειγμα για όλους εμάς τους νεότερους. Ας αναπαύεται εν ειρήνη στην γη της Κομοτηνής, του τόπου αυτού που αγάπησε βαθιά και υπηρέτησε με αφοσίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του. Δήμαρχε, σε αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό, καλό σου ταξίδι.

Για τους λόγους αυτούς,

το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής

α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α

  • Να εκφραστoύv τα συλλυπητήρια τoυ Σώματoς στηv oικoγέvεια τoυ εκλιπόvτoς.
  • Να τηρηθεί εvός λεπτoύ σιγή στην μvήμη τoυ στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Η εκφoρά της σoρoύ τoυ και η ταφή vα γίvoυv με δημoτική δαπάvη.
  • Να διατεθεί σε τιμητική θέση στα Δημoτικά Κοιμητήρια τάφoς – μvημείo με δημοτική δαπάνη.
  • Να κυματίσει μεσίστια η Ελληνική Σημαία στoυς ιστoύς τoυ Δημαρχιακoύ Μεγάρoυ κατά την ώρα της εξόδιου ακολουθίας του.
  • Να δωρηθεί τo πoσό τωv 1.500,00 ευρώ στον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ».
  • Να κατατεθεί στεφάνι στη σωρό τoυ εκλιπόντος από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Να αναγνωστεί το παρόν Ψήφισμα από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία και να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Αιωνία του η Μνήμη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2021. Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              

 

   ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος