ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Γεώργιος Παυλίδης» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) στην Κομοτηνή, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση για το 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

2. Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

3. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο ΔΣ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική» (ΔΕΣΜ-ΟΣ).
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

4. Ορισμός εκπροσώπου της ΠΑΜΘ με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Μονοτομεακού Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD (Επιλογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (LEADER ΕΠΑΛΘ 2014-2017)» της Αναπτυξιακής Καβάλας.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου.

5. Έγκριση κατανομής των εγκεκριμένων προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2020.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

6. Έγκριση Ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα 2021.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης Γκαράνης.

7. Έγκριση τροποποίησης του Προγράμματος Δράσης 2020.
Εισηγήτρια: H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος της ΠΑΜΘ κ Παρασκευή Χουρίδου.

8. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 και Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2019», του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κων/νος Κουρτίδης.

9. Έγκριση της Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Ροδόπης, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

10. Έγκριση προσωρινής τροποποίησης κυκλοφορίας – εργοταξιακής σήμανσης στην Επαρχιακή Οδό Μάκρη – Δίκελα – Αρχαιά Μεσημβρία (Διασταύρωση Αγίας Παρασκευής – Κ.Α.Α.Υ. Μάκρης), στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Υποέργο 4: Έργα ύδρευσης ΤΚ Μάκρης – Αντικατάσταση Τμημάτων Αγωγών Διανομής Ύδατος Περιοχών 9ου χλμ. και Αγ. Παρασκευής (Εδαφικό Τμήμα Μάκρης)».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

11. Έγκριση τροποποίησης των αρ. 134/2014 και 19/2016 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την ανταλλαγή εκτάσεων αγροκτήματος Χαριτωμένης στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή της γέφυρας Αγγίτη, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε. για την ανανέωση – τροποποίηση εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 20.804,84 τμ, στην περιοχή του
Τ.Κ. Μοναστηρακίου (θέση Καρυδιά) του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΚΑΡΜΑΡ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 98.785 τμ,στην περιοχή του ΤΚ Γρανίτη (θέση Μιρνότου) του
ΤΚ Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. για την συνεκμετάλλευση 2 όμορων λατομείων μαρμάρου έκτασης 85.083 τμ,στην περιοχή του ΤΚ Βώλακα (θέση
Σορνιάλκι) του Κ. Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΟΥ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.945,81 τμ, στην περιοχή του ΤΚ Οχυρού (θέση Φουντουκλούκι) του Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τoυ ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΟΥ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Φουντουκλούκι» έκτασης 93.199 τ.μ. της ΤΚ Οχυρού του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΟΥ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.989,95 τμ, στη θέση «Φουντουκλούκι» στην περιοχή του ΤΚ Οχυρού του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «NORDIA ENERGY Α.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 29.016,29 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Δροσερό Ρέμα», ΤΚ Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 98.123,98 τμ,στην περιοχή του ΤΚ Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 36.035,28 τμ,στην περιοχή του ΤΚ Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του κ. ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΠΑΝΤΕΛΗ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 98.011,02 τμ, στην περιοχή του ΤΚ Βώλακα (θέση Φουντουκιά) του Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Ι. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΒΕ αναφορικά με την ανανέωση – τροποποίηση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 48.629,50 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Βαράδια», ΤΚ Ραχωνίου, Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΝΙΚΗ ΕΠΕ αναφορικά με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, ως προς αλλαγή των χαρακτηριστικών των μετώπων εξόρυξης θέσεων, των θέσεων των βαθμίδων στείρων και την λειτουργία κινητής μονάδας θραύσης, για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 94.770 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Τύμπανο» ΤΚ Κεχρόκαμπου, Δήμου Νέστου της Π.Ε. Καβάλας
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών εκτάσεως 140.182,84 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Ξεροβούνι», ΤΚ Γέροντα, Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 24 MW, στη θέση «ΔΕΡΒΕΝΙ – ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΣΛΙΒΑ» και συνοδά έργα αυτού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» ως προς τον σχεδιασμό εφαρμογής των αυτοματοποιημένων συστημάτων αποφυγής προσκρούσεων και την ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για την προστασία της ορνιθοπανίδας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 57.313,77 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Στρογγυλόν», ΔΚ Ξηροποτάμου, Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 1910202728).
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 65.904,98 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Στρογγυλόν», ΔΚ Ξηροποτάμου, Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΠΕΤ 1910203924).
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 83.954,96 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Στρογγυλόν», ΔΚ Ξηροποτάμου, Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του κ. ΧΑΜΟΞΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 45.555,61 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Καλλίδρομον) του Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος