ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συντηρήσεις Διδακτηρίων Δήμου Κομοτηνής και αποκατάσταση δώματος στο 1ο ΕΠΑΛ

Ο Δήμος Κομοτηνής, παρά τις δύσκολες συγκυρίες, συνεχίζει να συνδράμει ουσιαστικά και γενναία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, τόσο της Α΄ Βάθμιας, όσο και της Β΄ Βάθμιαςεκπαίδευσης. Μια εύρυθμη λειτουργία, την οποία η Δημοτική αρχή τη θεωρεί ως πρώτιστο μέλημά της.

Για τον λόγο αυτό, πλέον της κρατικής χρηματοδότησης, που δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων, ο Δήμος βάζει από δικούς του πόρους άλλες 380.000 ευρώ. Και όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, για την οποία το κράτος δίνει 231.000ευρώ, ο Δήμος Κομοτηνής δημοπράτησε έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Έτσι αναλυτικά,πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή και σε οικισμούς του Δήμου:

  • Στο 1ο ΕΠΑΛ αποξηλώθηκαν οι παλιές μονώσεις και έγινε μόνωση δώματος με χρήση πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού υλικού δύο συστατικών. Επίσης, έγινε τμηματική ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικά και εξωτερικά.
  • Στο 2ο, 6ο και 12ο Νηπιαγωγείο, καθώς επίσης στο Νηπιαγωγείο Κοσμίου, στο 4ο Δημοτικό Κομοτηνής και στη Βιβλιοθήκη του 11ου Δημοτικού έγινε αλλαγή πλαστικών δαπέδων.
  • Στο 11ο Νηπιαγωγείο έγινε η ράμπα δαπέδου.
  • Τοποθετήθηκαν αθλητικά δάπεδα από PVC στο 1ο Δημοτικό, το 1ο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Καλλίστης.
  • Έγινε ολική ανακαίνιση WCστο 4ο και το 10ο Νηπιαγωγείο και στα Γυμνάσια Ν. Σιδηροχωρίου και Καλλίστης.
  • Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση κουφωμάτων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και στο 3ο Γυμνάσιο.
  • Αντικαταστάθηκαν λέβητες στο 5ο και 8ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής, όπως και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.
  • Τοποθετήθηκαν βιομηχανικά δάπεδα στις αυλές του 1ου, 2ου και 6ου Δημοτικού, του 4ου και του 5ου Γυμνασίου Κομοτηνής.
  • Τέλος, έγινε αντικατάσταση παλιών φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά ledστο 4ο και στο 10ο Νηπιαγωγείο,όπως,επίσης, στα WCτων Γυμνασίων Καλλίστης και Ν. Σιδηροχωρίου. Τα παλιά φωτιστικά τοποθετήθηκαν στην αποθήκη του Δήμου.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος