ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το νέο πρόσωπο της Κομοτηνής: Ιστορική και σύγχρονη πλευρά αρμονικά δεμένες… με την συμβολή του ΕΣΠΑ

Ένα μεγάλο στοίχημα θέλει να κερδίσει η παρούσα Δημοτική Αρχή της Κομοτηνής.

Θέλει να αναδείξει την Ιστορική πλευρά της πόλης, με όλα τα μνημεία και τα μουσεία αλλά και να το συνδυάσει με το σύγχρονο πρόσωπό της !

Η σύνθεση αυτή θα είναι ένα πολιτιστικό προϊόν που θα απευθύνεται στους δημότες της φυσικά, προσφέροντας ομορφιά, αισθητική, τη σιγουριά της φροντίδας της αξιοποίησης και συντήρησης των μνημείων.

Από την άλλη θα δένει με το σύγχρονο κομμάτι της πόλης με αναπλασμένα και αναβαθμισμένα σημεία, όπως οι δρόμοι που θα ενώνουν συγκοινωνιακά , αλλά και πολιτιστικά με τα ιστορικά μνημεία τους χώρους πολιτισμού, αλλά και την σύγχρονη πλατεία, το πάρκο της πόλης, την αναπλασμένη περιοχή της παλιάς Νομικής.

Όλα με την υπογραφή του προγράμματος πολιτικής συνοχής ΕΣΠΑ και το έργο για το οποίο αναφερόμαστε είναι η ανάπλαση-ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της Κομοτηνής, με το στόχο να είναι παρών πάντα και να μην είναι άλλος από την προσπελασιμότητα και βιώσιμη κινητικότητα σε οδούς πέριξ του Βυζαντινού τείχους της Κομοτηνής! Αυτό σημαίνει πως θα γίνει-ήδη γίνεται-μια διαμόρφωση της περιοχής γύρω από το Βυζαντινό τείχος, η οποία αποτελεί την συνέχεια της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Αξίζει να αναφερθεί πως στα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει έργα με σκοπό την ανάδειξη της παλιάς πόλης. Δύο δρόμοι,Ερμού και Βενιζέλου, πεζοδρομήθηκαν με αποτέλεσμα να αλλάξει το ύφος του κέντρου, το οποίο και απέκτησε σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Επίσης έγινε ανάπλαση της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αναβαθμίζοντας σημαντικά το κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα:

Το παρόν έργο αφορά την ανάπλαση της περιοχής εξωτερικά και περιμετρικά του Βυζαντινού Τείχους και εσωτερικά επί της οδού Σοφούλη και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Σε πρώτη φάση η οποία βρίσκεται στην ολοκλήρωσή της με προϋπολογισμό 1.220.000 ευρώ, γίνεται ανάπλαση των οδών Νικηφόρου Γρηγορά, Σωκράτους και Σοφούλη.

Στη δεύτερη φάση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης και είναι προϋπολογισμού της τάξης των 475.000 ευρώ, θα γίνει διάνοιξη και διαμόρφωση πολιτιστικής διαδρομής και χώρου αναψυχής γύρω από το τείχος. Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως του 1993 και σκοπός του είναι η εμπορική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κομοτηνής

Οι δρόμοι Σοφούλη, Ν. Γρηγορά και Σωκράτους μετατρέπονται σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Ο σχεδιασμός των δρόμων έχει σκοπό την αύξηση κατά το μέγιστο του πλα΄τους των πεζοδρομίων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία άνετης ζώνης περιπάτου.

Τα πεζοδρόμια και οι λωρίδες κυκλοφορίας, θα βρίσκονται σε ενιαίο επίπεδο και θα επιστρωθούν με ψυχρό υλικό, σύμφωνα με τους κανόνες βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Για την οπτική ανάδειξη των χρήσεων θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά. Με Γραντιτικούς κυβόλιθους θα επιστρωθούν οι επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων και οι χώροι στάθμευσης, ενώ βιομηχανικοί κυβόλιθοι θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση των πεζοδρομίων, μια και είναι πιο κατάλληλοι για περπάτημα. Ενδιάμεσα των γρανιτικών και βιομηχανικών κυβόλιθων θα τοποθετηθούν φιλέτα λευκού μαρμάρου. Επίσης θα τοποθετηθούν σταθερά μεταλλικά εμπόδια με φωσφορίζουσα ταινία για να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση. Σε κάθε πεζοδρόμιο θα υπάρχουν οδηγοί τυφλών.

Στη Νικηφόρου Γρηγορά μπροστά από το Βυζαντινό τείχος και ενδιάμεσα από τους χώρους πρασίνου και το πεζοδρόμιο θα κατασκευασθεί διαχωριστικό πέτρινο τοιχάκι , το οποίο τμηματικά θα μετατρέπεται σε πάγκους, επενδεδυμένους με φυσική πέτρα.

Σε ότι αφορά την οδό Σωκράτους, η ανάπλαση του τμήματος του έργου θα αρχίσει λίγο πριν από τον πεζόδρομο Βενιζέλου,σ τη συνέχεια θα περάσει δίπλα από την πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, το παλιό –Εσκί-τζαμί, την οδό Γραβιάς και θα ενωθεί με την οδό Ξενοφώντος, η οποία πριν με πόρους του Ούρμπαν έγινε δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.

Με τον ίδιο τρόπο θα διαμορφωθεί όλη η οδός Σωκράτους, η οποία θα ενώνεται ομάλα με τους κάθετους κυβολιθοστρωμένους δρόμους και θα διαθέτει ενιαία στάθμη σε όλο το μήκος.

Στη συνέχεια ο χώρος μεταξύ της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, του Εσκί τζαμί και των κτισμάτων επί της οδού Γραβιάς, θα διαμορφωθεί έτσι ,ώστε, να γίνουν μεγαλύτερα πεζοδρόμια, θα επιστρωθεί με γρανιτικούς κυβόλιθους και θα ενωθεί με την οδό Ξενοφώντος με ομοιόμορφο τρόπο, συμπληρώνοντας κυκλικά την ανάπλαση της περιοχής.

Η οδός Σοφούλη που είναι μια βασική οδική αρτηρία της πόλης, αποφασίσθηκε να κρατηθεί ως πέρασμα με βελτιωμένη αισθητική και μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Θα απομακρυνθεί στο ασφαλτικό οδόστρωμα και θα τοποθετηθούν τετράγωνοι γρανιτένιοι κυβόλιθοι απόχρωσης γκρι. Σε ενιαία στάθμη θα δημιουργηθούν νέα πλατιά πεζοδρόμια με ζώνες πρασίνου.

Το νοητό χώρισμα δρόμου-πεζοδρομίων θα αποτελέσουν τα μεταλλικά προστατευτικά κολονάκια χαμηλού ύψους. Ένα ακόμη όριο θα τοποθετηθεί με τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης. Μετά από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης αποφασίστηκε η τοποθέτηση κυβόλιθων πιο σκουρόχρωμης απόχρωσης στην περιοχή των κατεστραμμένων τμημάτων του μνημείου, για να καταστεί ευάγνωστη η δομική συνέχεια της λιθοδομής του Τείχους.

Στη δεύτερη φάση:

Αφορά την διάνοιξη του νοτίου και ανατολικού τμήματος έξω από τα Βυζαντινό τείχος και συγκεκριμένα πίσω από την Λέχση Κομοτηναίων, πίσω από τα κτίσματα επί του πεζόδρομου Βενιζέλου και παράλληλα της οδού Σωκράτου. Θα γίνει απαλλοτρίωση τμημάτων ιδιόκτητων αυλών που βρίσκονται στη ζώνη ανάπλασης γύρω από το Τείχος.

Πίσω από τη Λέσχη Κομοτηναίων δημιουργείται πολιτιστική διαδρομή με ζώνες πρασίνου, δέντρα θάμνοι και αρωματικά φυρά. Το υπόλοιπο τμήμα, απέναντι από το Βυζαντινό Τείχος θα διαμορφωθεί για περίπατο και καθιστικά με τον ανάλογο φωτισμό.

Η επιφάνεια θα επιστρωθεί με φυσικό γρανιτικό κυβόλιθο, βιομηχανικό κυβόλιθο, θα υπάρχουν πλάκες οδηγοί τυφλών και ξύλο που θα δένει αρμονικά με το Βυζαντινό Τείχος.

Η διαδρομή θα συνεχισθεί παράλληλα με τον πεζόδρομο Βενιζέλου και θα στρίψει βγαίνοντας στο 1ο Δημοτικό, η ανάπλαση της διαδρομής θα γίνει όπως και πίσω από την Λέσχη Κομοτηναίων.

Όπου θα απελευθερώνεται χώρος , θα αξιοποιείται ως χώρος πρασίνου, αναψυχής και ελεύθερους χώρους.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο επί των τεχνικών έργων, Δημήτρη Καρασταύρου, από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί ο εργολάβος, ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου είναι 18 μήνες.

Επισήμανε δε πως το αποτέλεσμα «θα αποζημιώσει τους κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες, καθώς θα αποκαλύψει ένα πρόσωπο που υπάρχει -σ.σ η παλιά πόλη, αλλά δεν τη βλέπουμε, μαζί με τα μουσεία της τα οποία θα φροντίσουμε να λειτουργούν με προσωπικό. Η ανάπλαση θα συνεχισθεί με την εκπόνηση της μελέτης για αλλαγές στην πλατεία ως προς το φωτισμό και τον εμπλουτισμό του πρασίνου, αλλά και με το πάρκο της πόλης, το οποίος χρειάζεται εκ νέου σχεδιασμός και αναβάθμιση. Είναι ένας πνεύμονας πρασίνου και ομορφιάς που και αυτόν πρέπει να αναδείξουμε σωστά», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Καρασταύρου.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος