ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΥΠΕΣ: Κατανομή ποσών σε Δήμους και της Αν. Μακεδονίας και Θράκης

Τρεις αποφάσεις εξέδωσε το ΥΠΕΣ με κατανομές ποσών σε Δήμους.

Δείτε αναλυτικά:

-Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 89668/18.12.2020: Κατανομή ποσού 16.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93.

-Απόφαση ΥΠ.ΕΣ 89678/18.12.2020: Κατανομή ποσού 24.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001.

-Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 89680/18.12.2020: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ-1-1

ΑΠΟΦΑΣΗ-2-1

ΑΠΟΦΑΣΗ-3

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος