ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποδοχή Ιεράς Εικόνος Παναγιάς “Άξιον Εστίν” στην Κομοτηνή

Μὲ αἰσθήματα συγκινήσεως καὶ βαθείας εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Πανοικτίρμονα Θεό καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἀνακοινώνουμε, ὅτι κατόπιν εὐλογίας καὶ κανονικῆς ἀδείας ἀπό τὴν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ἡ Ἱερά καὶ Σεβασμία Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν» ἐκ τοῦ Πρωτάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους θὰ φιλοξενηθεῖ στὴν πόλη τῆς Κομοτηνῆς καὶ συγκεκριμένα στὸν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἀπό Τρίτης 6ης τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος ἔτους, ἕως τὴν Δευτέρα 12η τοῦ αὐτοῦ μηνός.

Ἡ Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος θὰ πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη, 6η Σεπτεμβρίου 2022 καί ὥρα 18:30 στὴ δυτική εἴσοδο τῆς πόλεως (Ἄγαλμα Ἐλευθερίου Βενιζέλου).

Θὰ ἐπακολουθήσει ἡ Ἱερά Λιτανεία τῆς Εἰκόνος ἕως τὸ Ἡρῶον τῆς πόλεως, ὅπου θὰ τελεσθεῖ ἡ Ἐπίσημη Ὑποδοχή.

Τέλος, ἡ Ἱερά Πομπή θὰ καταλήξει στὸν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου θὰ τελεσθεῖ στὶς 19:30 ἡ Ἐπίσημη Δοξολογία.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος