ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για το έργο: Αισθητική και περιβαλλοντική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Αράτου Δήμου Αρριανών»

Νέα Προγραμματική́ σύμβαση με στόχο την εκπόνηση μελετών για την αισθητική και περιβαλλοντική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Αράτου του Δήμου Αρριανών υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., κύριος ΑθανάσιοςΛάπατας και ο Δήμαρχος Αρριανών, κύριος ΑμέτΡιτβάν.

Στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δήμου Αρριανών,

που στοχεύουν στην αναβάθμιση του αστικού χώρου των οικισμών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, συμβάλει καθοριστικά η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. παρέχοντας συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ορθή, εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του έργου αισθητικής και περιβαλλοντικής ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων της Κοινότητας Αράτου.

Η Αρχιτεκτονική και η Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη που αναλαμβάνει η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., αφορούνσε καίριες επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στην κοινότητα Αράτου το επόμενο διάστημα,όπως τηνανακατασκευή της κεντρικής πλατείας και συμπλέγματος μικρότερων πλατειών, τη διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης πεζών και ΑμεΑ, την αναβάθμιση και την εξασφάλιση ενεργειακά σύγχρονου δημοτικού φωτισμού, την κατασκευή αρδευτικού συστήματος, νέα πεζοδρόμηση και τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού.

Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΩΡΗ Α.Ε. Αθανάσιος Λάπατας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: «Βασική μας προτεραιότητα, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και η υλοποίηση έργων, που  καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Προτάσσοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., για άλλη μία φορά, επιβεβαιώνεται η εμπιστοσύνη των φορέων που την επιλέγουν για επιστημονικό και τεχνικό σύμβουλο».

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος