ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ορεστιάδας -OPEN MALL

Ο Δήμος Ορεστιάδας προχώρησε στη διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο : Ανάπλαση πεζοδρομίων και νησίδας στο εμπορικό κέντρο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 812.000 €, το οποίο αποτελεί το 3Ο από τα 8 υποέργα που έχει αναλάβει ο Δήμος ως συνδικαιούχος για την κατασκευή και διαμόρφωση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Ορεστιάδας – OPEN MALL. Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν παρεμβάσεις στα υπάρχοντα πεζοδρόμια και στη νησίδα της Λεωφόρου Βασιλέως Κων/νου.

Σκοπός του Δήμου Ορεστιάδας είναι  να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση και η ανάδειξη του εμπορικού κέντρου, να δοθεί ώθηση στον εμπορικό και επιχειρηματικό κλάδο και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή παρέμβασης.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 19/2/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

#PressGreece

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος